COVID-19 in de Paardenhouderij

Leestijd: 3 minuten

Coronavirus & Paarden(sport).

corona dierpraktijk beest wijzigingen
We zouden het leuk vinden als je dit artikel deelt met je mede-dierengek op Facebook & Co.  

#covid-19 #paardensport

Deze tekst hebben wij vertaald, uiteraard met enige aanpassingen en toevoegingen uit het Duits (bron: pferd-aktuell.de/coronavirus). Voor meer actuele info (na verschijnen van dit bericht) verwijzen we dan ook door naar deze website. Als ook die van de KNHS, mocht hier info verschijnen. Voor meer vragen: voor nu (20-03-2020) zie de Duitse FAQ in bovenstaande link.

Richtlijnen in de Paardenhouderij t.o.v. COVID-19.

De effecten van het coronavirus (COVID-19) bereiken ook de paardenwereld. Paardenverenigingen, -clubs, -bedrijven, maar ook paardeneigenaren, -atleten en -fokkers, alsmede toernooi organisatoren merken de gevolgen.
De situatie rond het virus ontwikkelt zich zeer dynamisch en moet bijna elk uur opnieuw worden beoordeeld. De website (link hierboven) heeft de meest voorkomende vragen, antwoorden en informatie over coronavirus in relatie tot de paardensport samengesteld en gekoppeld aan links naar meer informatie. Dit overzicht wordt dagelijks aangepast. In Nederland gelden tot noch toe geen beperkingen, wel lijkt het ons nuttig de Duitse info door te lezen. Op korte termijn kan deze ook in Nederland van toepassing zijn. Een goede voorbereiding is immers het halve werk. Kijk ook op de website van het Ministerie van Volksgezondheid van uw staat voor up-to-date regelgeving en speciale voorschriften met betrekking tot coronavirus.

"Het coronavirus brengt ons in een ongekende situatie. De autoriteiten worden geconfronteerd met absoluut gerechtvaardigde, maar krachtige en scherpe maatregelen en wij worden opgeroepen hiermee rekening te houden. We hebben allemaal een sociale verantwoordelijkheid. Als ruiters hebben we echter nog één taak: onze paarden leveren en verplaatsen binnen de grenzen van wat absoluut noodzakelijk is. We werken op politiek niveau om ervoor te zorgen dat dit ook onder de voorwaarden voor het indammen van het virus mogelijk is", legt secretaris-generaal Soenke Lauterbach van de FN (Duitsland) uit. Volgens haar gaat "Het gaat er niet meer om of er wel of niet rijlessen mogen plaatsvinden, maar gewoon om de nodige verzorging en beweging van de paarden te waarborgen." Ook de KNHS heeft dergelijke richtlijnen verstrekt. .

Adviezen: 

De onderstaande modelplannen maken het gemakkelijker om noodzorg- en bewegingsplannen te maken. Downloads zie hieronder (weliswaar in het Duits).
________________________________________
 FN positie: Download noodplan voor maneges en pensionstallen
 Het noodbewegingsplan: (20 paarden / 48 paarden) biedt bijstand bij de classificatie van personen die zich op het terrein bevinden voor de verplaatsing van de paarden. Dit plan moet door de manager in overleg met de verantwoordelijke bewegingsassistenten worden opgesteld.
 Het paardenverzorgingsplan biedt hulp bij de classificatie van personen die voor de paarden zorgen. Dit plan moet door de manager in overleg met de verantwoordelijke leveranciers worden opgesteld.
 Met behulp van de presentielijst kunnen de dagelijkse aankomst- en vertrektijden van de personen die verantwoordelijk zijn voor de beweging van het paard worden gedocumenteerd. Dit documenteert de eigen zorg om de verdere verspreiding van het virus naar andere werknemers te voorkomen. Dit helpt dwangmaatregelen te voorkomen.
 Het modelformulier Toegangsautorisatie is bedoeld voor personen die in verenigingen en bedrijven zorgen voor de noodzakelijke verzorging en beweging van de paarden. Dit moet worden afgedrukt op de club-/verenigings- briefpapier en ingevuld door de respectieve "noodverzorgers". De FN raadt deze verzorgers ten zeerste aan om dit ingevulde document altijd bij zich te hebben in combinatie met de identiteitskaart/paspoort en de kopie van het paardenpaspoort(en) en te voldoen aan de hygiëneregels van het systeem. Echter, de FN heeft geen soevereiniteit. Alle regionale officiële instructies moeten derhalve in acht worden genomen.
 Het zelfverklaringsmodel is bedoeld voor eigenaren, eigenaren of personen in opdracht van hen om de nodige zorg en beweging van het paard te garanderen. Zo ook pensionstaleigenaren die all-inclusive stalling aanbieden (voeren, mesten, weidegang). Wij raden eigenaren, of door hen aangewezen personen ten zeerste aan om het document altijd bij zich te hebben in combinatie met de identiteitskaart en de kopie van het paardenpaspoort en om te voldoen aan de hygiëneregels op het terrein.

Let op: Bovenstaande zijn richtlijnen. Ook hier kan de rijksoverheid te zijner tijd maatregelen en regels opleggen.

horse covid-19

Richtlijnen KNHS:

• Pensionklanten mogen uw stal bezoeken voor de dagelijkse verzorging en training van hun paard.
• Pensionklanten met verkoudheidsklachten moeten verzocht worden thuis te blijven tot zij hersteld zijn. Samen met de pensionhouder moet in dat geval gezocht worden naar ondersteuning in verzorging en eventueel training.

Vraag uw pensionklanten:

• Geen extra bezoekers mee te nemen. Alleen indien strikt noodzakelijk.
• Niet in groepjes samen te komen.
• Contact te vermijden.
• Alleen voor de noodzakelijke verzorging en training op stal te blijven.
• Laat geen mensen (en paarden) van buitenaf de accommodatie gebruiken voor training.
• Vraag ruiters, indien in bezit, ruiterhandschoenen te dragen om zo fysiek contact met de omgeving te beperken.
• Kantines, moeten net zoals alle horeca-gelegenheden per direct sluiten, tot minstens 6 april 2020.

Neem de voorgeschreven hygiënemaatregelen in acht.