Kat | Top 10 Quotes

Leestijd: 3 minuten

Gezegden Kat

De kat. Een curieus wezen. Een kat doet zijn (of haar) eigen ding.

Erfgrenzen, kittentraining, kattenbelasting? Katten kennen geen regels, ze bepalen de regels. En eigenlijk vindt niemand dit vreemd. Katten zijn immers katten. En juist om deze reden vind ik katten wel stoer.
Katten zijn vaak meer gehecht aan zijn / haar territorium, dan aan de ‘baasjes’. Er doen verhalen de ronde dat katten na verhuizing maanden zwerven om toch terug te keren naar hun eigen terrein. Katten houden van ‘negatieve’ staling. Zo liggen ze op de t.v. (als dit nog kan!), op je computer of laptop. Mocht je geen fan zijn van katten… grote kans dat ze fan zijn van jou!

Tijd dus voor quotes, uiteraard over… katten!

De Top 10 van Team Beest

# 1   “Dogs have owners, cats have staff.” | “Honden hebben eigenaren, katten hebben personeel”. ~ Unknown

# 2   “Cats are connoisseurs of comfort”. | “Katten zijn kenners van comfort”. ~ James Herriot, James Herriot’s Cat Stories

# 3   “Women and cats will do as they please, and men and dogs should relax and get used to the idea”. | “Vrouwen en katten gedragen zich zoals ze willen, mannen en honden zouden moeten ontspannen en wennen aan dit idee”. ~ Robert A. Heinlein

# 4  ” You can keep a dog; but it is the cat who keeps people, because cats find humans useful domestic animals.” | “Je kunt een hond bezitten; maar het is de kat die mensen bezit, omdat katten mensen nuttige gedomesticeerde dieren vinden”. ~ George Mikes, How to be decadent

# 5   “As anyone who has ever been around a cat for any length of time well knows cats have enormous patience with the limitations of the human kind.”| “Zoals iedereen weet, die genoeg tijd rondom een kat heeft doorgebracht, hebben katten enorm geduld met de beperkingen van de mens”. ~ Cleveland Amory, The Cat Who Came for Christmas

# 6   “I have found it is surprisingly difficult to remain sad when a cat is doing its level best to sandpaper one’s cheeks.” | “Ik heb het altijd bijzonder moeilijk gevonden om droevig te blijven wanneer een kat zijn best doet om iemands wangen te schuren”. ~ R.L. LaFevers, Theodosia and the Last Pharaoh

# 7   “It always gives me a shiver when I see a cat seeing what I can’t see.” | “Ik krijg altijd een koude rilling wanneer een kat iets ziet dat ik niet kan zien”. ~ Eleanor Farjeon
# 8   “The only escape from the miseries of life are music and cats…” | “De enige vlucht uit de ellende van het leven zijn muziek en katten…” ~ Albert Einstein

# 9   “Are cats strange animals or do they so resemble us that we find them curious as we do monkeys?” | “Zijn katten vreemde wezens of lijken ze zo erg op ons dat we ze raar vinden, net zoals apen?” ~ John Steinbeck, The Winter of Our Discontent

# 10   “It is a difficult matter to gain the affection of a cat. He is a philosophical, methodical animal, tenacious of his own habits, fond of order and neatness, and disinclined to extravagant sentiment. He will be your friend, if he finds you worthy of friendship, but not your slave.” | “Het is een lastige zaak om de affectie van een kat te winnen. Hij is een filosofisch, methodisch dier, volhardend in zijn eigen gewoonten, gesteld op orde en reinheid, en onwillig tot overdreven sentiment. Hij zal je vriend zijn, mits hij je waardig genoeg acht voor vriendschap, maar niet je slaaf”. ~ Théophile Gautier, Ménagerie intime

Natuurlijk zijn er veel meer mooie citaten over katten. Weet jij er nog een? Laat dan een berichtje achter!
Tot ziens in onze praktijk!

Maak direct een afspraak

Verder lezen bij Nieuws & Info