Dierpraktijk Beest is aangesloten bij ’the International Society for Animal Professionals’ (ISAP).

Dierpraktijk Beest zet zich dagelijks in voor de gezondheid van dieren. Dit is onze passie! Omdat we graag actief een steentje willen bijdragen aan het grote geheel zijn we op zoek gegaan naar een beroepsvereniging of organisatie die bij onze visie past.

Actieve bijdrage aan internationaal dierenwelzijn

We hebben lang nagedacht en gezocht naar verenigingen die zich inzetten voor dierenwelzijn. Worden we enkel donateur? Dat leek ons te makkelijk. Wij willen graag actief een bijdrage leveren. Mensen interesseren voor en bewust maken van de kracht van natuurgeneeskunde. Dus een organisatie of beroepsvereniging met groot bereik, een platform voor iedereen die (van) dieren houdt. Professionals, maar ook liefhebbers. Waar mensen hun kennis en ervaringen kunnen delen, van elkaar leren en zich samen inzetten voor internationaal dierenwelzijn.

It is really good to welcome you as our Ambassador for the Netherlands to ISAP. And it is also good to have your expertise on board! It is sooo good to have you on here because so many of us are really interested in treating our animals holistically. Your expertise will be greatly in demand!    ~ “B. Barton, CEO I.S.A.P.”

Dierpraktijk Beest is aangesloten bij de ‘ISAP’

Om deze reden hebben we besloten onze praktijk aan te sluiten de ‘International Society for Animal Professionals’ (ISAP).

De ISAP zet zich in voor internationale samenwerking om zo wereldwijd het dierenwelzijn te verbeteren. Dit internationale, overkoepelende orgaan is opgebouwd uit twee dimensies: enerzijds is het een beroepsvereniging, anderzijds is het een informatief platform. Zo kunnen ook ‘niet dierprofessionals’ zich aansluiten.

Ambassadeur van ISAP voor Nederland

Marloes Kruiper is de ambassadeur van ISAP voor Nederland. De beroepsvereniging wijst per land een ‘ambassadeur’ aan. Ik (Marloes) ben gevraagd om Nederland te representeren. Hier heb ik natuurlijk ja op gezegd! Uiteraard zullen Mieke en ik deze taak samen, als Team Beest, op ons nemen. Twee weten immers meer dan een. Wij hopen zo een actieve bijdrage te leveren aan het dierenwelzijn en onze kennis wereldwijd te delen.