Wormen bij het paard kunnen aanleiding geven tot ernstige klachten. Ieder paard draagt wormen bij zich. Soms zijn dit er echter zoveel dat een paard hier hinder van ondervindt.

Organen kunnen aangetast worden. Klachten zoals koliek, verstopping en soms zelfs sterfte zijn niet ongekend. Ontwormingsmiddelen kunnen helpen bij het bestrijden van worminfecties. Maar hoe weet u welk middel u dient te gebruiken? Wanneer? En vooral is daadwerkelijk nodig? Een mestonderzoek kan helpen antwoord te geven op al deze vragen!

Wat is een wormeitelling?

Tijdens een mestonderzoek vindt een wormeitelling plaats. Hierbij wordt het aantal Eggs Per Gram (EPG) geteld. Het aantal eieren per gram mest geeft een indicatie van de ernst van de wormbesmetting van een paard. Afhankelijk van de gevonden EPG uitslag dient een paard al dan niet ontwormt te worden. Dierpraktijk Beest hanteert de McMaster methode. Deze universele werkwijze is betrouwbaar voor veel wormsoorten.

Tip Dierpraktijk Beest | Hoge EPG, wat nu?

Mocht na het mestonderzoek blijken dat de EPG te hoog is en het paard dus ontwormt dient te worden, laat dan 10 à 14 dagen na de ontworming nogmaals een wormeitelling doen. Zo controleert u of de ontworming heeft aangeslagen óf dat er wellicht sprake is van resistentie.

Waarom mestonderzoek?

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat veel paarden ontwormingsmiddelen toegediend krijgen die niet past bij de voor handen zijnde wormbesmetting. Ongecoördineerd ontwormen heeft een negatieve werking. De wormen blijven aanwezig, maar tevens zo gevaarlijk: deze worden op den duur resistent! Anthelminthicumresistentie wordt wereldwijd een steeds groter probleem. Waarbij dus niet het paard zelf, maar de wormen resistent worden.

Door enkel te ontwormen wanneer dit nodig blijkt uit de uitslag van een wormeitelling, belasten we de dieren niet onnodig met chemische middelen en kunnen we resistentie tegen wormmiddelen vertragen. Door middel van proactief weidemanagement kunt u de kans op besmetting verlagen. Tevens kunnen kruiden helpen de weerbaarheid hoog houden en kans op besmetting beperken. Sommige kruiden hebben zelfs een wormafdrijvende werking! Pas echter op met zelf experimenteren, planten (en kruiden) bevatten namelijk andere inhoudsstoffen die een negatieve werking kunnen hebben op het individu. Wij raden u daarom af om zelf te gaan ‘dokteren’, en voor advies contact op te nemen met Dierpraktijk Beest.

Tip Dierpraktijk Beest | Keuze juist ontwormingsmiddel

Door middel van mestonderzoek krijgt u een beeld van de mate van wormbesmetting, welk soort worm aanwezig is. Bovendien adviseert Team Beest u welke wormenkuur u het beste kunt gebruiken.

Welke soorten wormen zijn er?

De volgende soorten wormen kunnen aangetroffen worden bij het paard:

mestonderzoek

  • Aarsworm | Oxyuris Equi
  • Grote bloedworm | Strongylus Vulgaris
  • Kleine bloedworm | Cyathostominae spp.
  • Leverbot | Fasciolose
  • Lintworm | Anoplocephala Perfoliata
  • Longworm | Dictycaulus Arnfieldi
  • Paardenhorzel | Gasterophilus Intestinalis
  • Spoelworm | Parascaris Equorum
  • Veulenworm | Strongyloides Westeri

De paardenhorzel betreft geen worm, maar een parasiet en wordt meegerekend door de schade die hij/zij kan aanbrengen. Paardenhorzellarven, aarsmaden en lintworm kunnen niet of moeilijk worden aangetoond door middel van mestonderzoek. Daarom raden wij aan 1 keer per jaar wel een ontwormingsmiddel te gebruiken. In het najaar, welke ook actief is tegen horzellarven en lintworm.

Als gevolg van een overmatig gebruik van de beschikbare ontwormingsproducten hebben wormen, wormeieren en hun larven immuniteit opgebouwd tegen deze middelen (resistentie). In sommige gevallen zijn de wormen resistent tegen een specifieke inhoudsstof van een ontwormingsmiddel. In deze gevallen kan het zich lonen om over te schakelen naar een product met een ander werkingsmechanisme. Helaas passen de wormen zich snel aan en is er zeer beperkte differentiatie mogelijk. Er zijn echter gelimiteerde secundaire opties voorhanden. Schatting is dat binnen 15 jaar er helemaal GEEN nieuwe doeltreffende ontwormingsproducten beschikbaar zijn.

Tip Dierpraktijk Beest | Wanneer ontwormen?

Ontworm enkel wanneer uw paard daadwerkelijk een te hoge wormbelasting heeft. Hoe weet je dit? Door middel van een mestonderzoek!

Hoe kunt u de mest van uw paard laten onderzoeken?

Gebruik enkel verse mest, wat geen contact heeft gemaakt met de grond. Bijvoorbeeld een mestbal die bovenop ligt. Verzamel dit met een boterhamzakje, zonder de mest met de handen aan te raken. Knoop vervolgens het zakje dicht. Let er op dat er zo min mogelijk lucht in het zakje achterblijft. Bewaar het mestmonster gekoeld (niet bevroren) en lever het binnen enkele uren af.

Mestonderzoek gedurende de winter geeft een irreëel beeld omdat de volwassen wormen dan geen of minder eieren uitscheiden. Voor een betrouwbare uitslag laat u uw verse en gekoelde mest regelmatig onderzoeken, tijdens het voorjaar, zomer en/of najaar. Een wormeitelling is dus een zeer bruikbaar en praktisch instrument om te bepalen of  uw paard wel of niet ontwormd dient te worden, en met welk middel.

 

Maak direct een afspraak

Verder lezen bij Nieuws & Info