Dierpraktijk Beest is een natuurgeneeskundige dierpraktijk, waarbij de homeopathie slechts een onderdeel van onze behandelmethoden is.

Waarom is er gekozen voor de naam Homeopathische Dierpraktijk Beest en niet het voor de hand liggende Natuurgeneeskundige Dierpraktijk Beest?

Er zijn veel begrippen die ongeveer hetzelfde inhouden: natuurgeneeskunde, alternatieve geneeswijzen, complementaire therapieën. De achterliggende gedachte is veelal hetzelfde, namelijk uitgaan van de genezende kracht van het individu zelf en het dier (of mens) zo min mogelijk belasten met onnodige medicijnen, maar ondersteunen met middelen uit de natuur.

Definitie natuurgeneeskunde

volgens de Dikke van Dale:

“ na·tuur·ge·nees·kun·de (de v): geneeskunde die het middel tot herstel zoekt in een gepaste levenswijze en gebruik van natuurproducten”.

Wij hebben onze doelgroep gevraagd waarmee ze de verschillende naamgevingen associëren. Het blijkt dat het merendeel van de dierenbezitters bij ‘alternatieve geneeswijzen’ beelden oproept van oosterse therapieën, zoals acupunctuur, Feng Shui etc. Waar ‘complementaire geneeswijze’ in bijvoorbeeld Engeland een geaccepteerde en redelijk bekende term is, is dit in Nederland niet het geval. Hetzelfde geldt voor ‘natuurgeneeswijzen’. Iedereen heeft wel een vage voorstelling van wat natuurgeneeskunde is. Volgens sommigen iets met kruiden, anderen hebben een iets concreter beeld.

Homeopathische Dierpraktijk Beest

Mensen zijn beter bekend met homeopathie

In de praktijk hebben wij gemerkt dat mensen het bekendst zijn met ‘homeopathie’ en homeopathische middelen. Vaak worden hieronder ook de andere natuurgeneeswijzen geschaard. Zo worden bijvoorbeeld de kruidenleer, essentiële oliën, celzouten en ook Bach remedies (h)erkend als homeopathische in plaats van natuurgeneeskundige middelen.

Dierpraktijk Beest heeft ervoor gekozen zo herkenbaar en toegankelijk mogelijk te zijn. Wanneer onze doelgroep aangeeft de meeste feeling te hebben met de naamgeving homeopathie is de keuze dan ook snel gemaakt! Hoewel Natuurgeneeskundige Dierpraktijk Beest een correctere naamgeving is heeft Dierpraktijk Beest de naam Homeopathische Praktijk Beest verkozen boven de andere mogelijkheden. De klant is immers koning!

Volgende keer meer over de verschillende behandelwijzen van Homeopathische Dierpraktijk Beest. Waarbij we zullen beginnen met een uitleg over wat homeopathie dan precies is.

Verder lezen bij Nieuws & Info