Paarden zijn sociale dieren.

Dagelijks werken met en tussen paarden geeft Team Beest nieuwe inzichten. Vaak ook bevestiging over het leven van paarden. De paarden op Pensionstal de Bullekamp staan in groepen van 8 tot 10 paarden. Waarvan de meeste groepen gemengd zijn (merries en ruinen). Hoewel er zelden roulatie is komt het een enkele keer per jaar voor dat er een nieuw paard ingevoegd wordt. De ervaring leert dat in stabiele groepen, met duidelijke taakverdeling, dit invoegen geen problemen oplevert. Mits dit met beleid gebeurt, een mooie en ontroerende gebeurtenis.

Tip Dierpraktijk Beest | Invoegen van paarden

Een nieuw paard invoegen vereist kennis van paarden. Voeg een nieuw paard nooit in 1 keer in een bestaande kudde in. Zet het nieuwe paard een dag naast de kudde, zodat het paard de indrukken van zijn nieuwe omgeving op zich in kan laten werken.

Op Pensionstal de Bullekamp laten we de nieuwkomer altijd een dag rustig aan zijn nieuwe omgeving wennen. We vragen de eigenaar om het paard ‘s ochtends te brengen en zetten het paard naast de wei van zijn toekomstige groep. De volgende dag zetten we een paard uit de bestaande kudde bij het nieuwe paard. Zodra  goed gaat plaatsen we er een 2e (soms ook 3e) paard bij. De daarop volgende dagen beginnen we met een ander paard uit de groep, etc. Vaak heeft het nieuwe paard binnen enkele dagen met alle paarden kennis gemaakt en wordt hij ingevoegd. Ervaring en intuïtie bepalen in welke volgorde we de paarden bij de nieuwkomer zetten.

welzijn paarden sociale contacten vriendschapVriendschap tussen paarden.

Paarden zijn afhankelijk van onderlinge vriendschappen. Net als mensen sluiten paarden verbonden om zich staande te houden. Ook gaan paarden vriendschappen aan met soortgenoten. Banden die in stabiele groepen ontstaan kunnen oppervlakkig zijn, gebaseerd op steun en/ of samen eten. Zo kunnen paarden binnen een groep elkaar gedogen, zonder een innige band te hebben. Binnen een groep zie je dan ook dat paarden die weinig aandacht aan elkaar besteden, toch over elkaar waken als de ander rust. Paarden kunnen innige vriendschappen aangaan. Bij dergelijke vriendschappen zie je veelvuldig en langdurig ‘groomen’. Een paard heeft behalve passende voeding en water, veel ‘buitenspeeltijd’ samen met zijn soortgenoten in een stabiele groep nodig. Zodat hij de kans krijgt vriendschappen te sluiten en toekomt aan ontspanning, inspanning, ontdekken en leren met soortgenoten.

Voor een paard kan verhuizen vanuit de vertrouwde omgeving (ook voor achterblijnde paarden) en/ of het overlijden van een groepsgenoot een emotionele gebeurtenis zijn. Een paard kan hierdoor (tijdelijk) ander gedrag vertonen. Bijvoorbeeld: het paard wordt chagrijnig, droevig of trekt zich terug.

Tip Dierpraktijk Beest | Taakverdeling binnen een stabiele kudde

Pas op met vroegtijdig conclusies trekken. Indien een paard onrustig is na vertrek van een ander paard uit de kudde, hoeft dit niet direct in relatie te staan met gemis. Het kan enkel betekenen dat de kudde uit haar verband is gehaald, en de hele groep opnieuw ingedeeld moet worden. De ene keer gaat dit sneller dan de andere keer. Wie neemt welke taak op zich? Dit geeft onrust en vaak stress. Maar het aanpassingsvermogen van paarden is groot.

Paarden hebben behoefte aan een stabiel groepsverband samen met meerdere soortgenoten. Dit is een voorwaarde voor het paardenwelzijn. Vaak wordt het belang van sociale contacten en de mogelijkheid tot het aangaan van vriendschappen onderschat. Vanuit holistisch perspectief blijkt het hebben van sociale contacten van onschatbare waarde voor een fysieke, mentale en energetische balans.

vriendschap tussen paardenEen gelukkig paard heeft dus behalve passende voeding en water, veel ‘buitenspeeltijd’ met soortgenoten in een stabiele groep nodig. Zodat hij toekomt aan ontspanning, inspanning, ontdekken en leren met soortgenoten. En de kans krijgt vriendschappen aan te gaan.

Dierpraktijk Beest ondersteunt uw paard graag door middel van advies op maat, specifieke maatregelen en indien nodig middelen. Met succes zetten wij Bach Bloesemtherapie en/of Homeopathische middelen in bij (ondragelijk) gemis.

Maak direct een afspraak     Verder lezen bij Nieuws & Info